top of page

חדשות ופרסומים

העיקרון בדיני הנזיקין במתן פיצויים לנפגע היא "החזרת המצב לקדמותו" כלומר, להעניק לנפגע פיצוי בגין כל נזקיו (הנזק הממוני (הכספי)) והנזק הלא ממוני (כגון: כאב וסבל) כך שיוכלו ככל האפשר להעמיד את הנפגע במצב שבו היה לולא אירע אירוע הרשלנות הרפואית. להלן מאמר הסוקר את סוגי הפיצוי להם זכאי הנפגע ואופן חישובם...

זכויות ילדים בעלי מוגבלות
הרשות המקומית התעקשה כי הילדה בעלת הצרכים המיוחדים תלמד בבית ספר שבשטח השיפוט של המועצה

עיריית ראש העין התעקשה כי ילדה שאובחנה כלוקה בפיגור בינוני-נמוך, ובנוסף היא סובלת מעיכוב התפתחותי ופסיכו-מוטורי קשה, וכן מאפילפסיה, היפוטוניה (טונוס שרירים נמוך) ולקות ראייה, תלמד בבית ספר שבתחומי המועצה וזאת בניגוד להמלצות אנשי מקצוע אשר הסכימו כי בית ספר הנמצא בעיר אחרת הוא המתאים לה ביותר.בשל כך הוגשה עתירה לבית המשפט בצרוף חוו"ד התומכות בכך שייטב לילדה להיות משובץ בבית הספר בעיר אחרת. סוף דבר - הילדה שובצה בבית הספר שבעיר רעננה היכן שרצו הוריה, זה המקום שלגביו המליצו המומחים כי הוא אשר יהיה לה המתאים ביותר וזאת לאחר שמשרדנו הוכיח את כלל הכשלים שבהם היה נגוע הליך השיבוץ...

רשלנות רפואית
חישוב סכום הפיצויים להם זכאי נפגע
רשלנות רפואית
בית המשפט העליון מבטל את ההכרה בטענת חיים בעוולה

ביום ה 28/5/12 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בסוגיה המוגדרת "הולדה בעוולה" (מקרים בהם אדם נולד בעל מום שלא אותר במהלך ההריון ואשר צריך היה לאתרו. על פי הטענה המשפטית, ההורים טוענים כי אילו היו מיודעים בדבר המום בעובר היו מסיימים את ההיריון. טענה נוספת נשמעת מפי הילד הפגוע ולפיה בנסיבות פגיעותו טוב מותו מחייו (המכונה גם "חיים בעוולה").
החידוש בפסק הדין, לאחר 25 שנה מאז נפסקה ההלכה שהייתה קיימת עד כה, הוא בכך כי לא ניתן להכיר עוד בעילתו של הילד - "החיים בעוולה" ונותרה עילת ההורים בלבד ("הולדה בעוולה")...

זכויות יוצרים
חברה המשדרת מאתרי קדושה תבעה אתר שהכניס קישורים לשידורים

חברת פויפ הציבה מצלמות וידיאו במקומות קדושים כמו מערת המכפלה, חומות ירושלים, וקבר הבאבא סאלי. חברת ישראמדיה הינה בעלת אתר אשר שידרה את שידוריה של חברת פויפ באתרה שלה יחד עם תכנים רבים אחרים. השאלה המשפטית שנשאלה הייתה האם שידורים אלו של חברת פויפ חוסים תחת הגנת זכויות יוצרים...

bottom of page