top of page

אודות משרדנו

משרד ליבר את ליבר הינו משרד משפחתי המהווה משרד בוטיק לתחומי הרפואה ומשפט וכן משפט מסחרי.


משרדנו שם דגש ומציב במעלה הראשונה את טיב השירות והיחס האישי הניתן ללקוח.
משרדנו נותן שירות מקצועי, אמין ויסודי ברמה הגבוהה ביותר.

שאיפתנו היא להשיג ללקוחותינו את הפיצויים האופטימאליים ולהשיג את התוצאה המשפטית המיטבית ללקוח. מטרתנו היא בכך שכאשר הלקוח סומך ידו על משרדנו בטיפול בתיקו הוא יוכל להתרכז בהחלמתו ושיקומו מהפגיעה תוך שהוא מותיר את הטיפול בכל ענייניו המשפטיים למשרדנו.


אנו רואים חשיבות רבה במעורבותו של הלקוח בכל הנעשה בתיק והוא שותף להחלטות הקשורות בתיק. משרדנו רואה במעלה הראשונה את טיב ואופי הטיפול בתיק מול הלקוח. משרדנו משתף ומלווה באופן צמוד את הלקוח בכל שלבי התיק. לקוחות משרדנו מקבלים עדכון שוטף בדבר כל ההליכים שבוצעו בתיק ועתידים להתבצע בתיק תוך מתן הסבר בדבר כל שלב וכל הליך.

כמו כן, אנו נפגשים עם לקוחותינו בצורה שוטפת וכן, מנפיקים ללקוחותינו דו"חות עדכון באשר לסטטוס הטיפול בתיק.למשרד שני סניפים: רח' תל חי 40א, כפר סבא והשני, ברח' החשמונאים בתל אביב.
bottom of page