top of page

שאלות נפוצות

עברתי טיפול רפואי ואני מאמין כי הרופא התרשל, למה עליי לצפות בפגישת הייעוץ ?

​​

כאשר פונה אלינו לקוח בשאלה האם המקרה שאירע לו או ליקירו הוא אכן מקרה של רשלנות רפואית נזמין אותו לפגישה ראשונית. פגישה זו נועדה לבחון את התיק באופן ראשוני ולהעריך בכלליות האם אכן מדובר במקרה של רשלנות אם לאו. לפגישה זו אנו מנחים את הלקוח להביא עמו כל מסמך רפואי רלוונטי למקרה הנמצא ברשותו.


בפגישה הראשונית, אנו נשמע מפי הלקוח את סיפור האירוע כפי שהוא זוכר אותו ונעיין במסמכים הרפואיים שהביא עמו. הואיל וברוב רובם של המקרים קיימים מסמכים רפואיים מעטים, אם בכלל, בחינת סיכויי התיק נעשה באופן כללי וראשוני.

כמו כן, עורך הדין יבחן האם התביעה התיישנה במקרה זה אם לאו.
לאחר עיון במסמכים שלפנינו ושמיעה של מהלך האירועים מפי הלקוח אנו נבחן את המקרה בהתאם לחוק, לפסיקה ולניסיון עורכי הדין במהלך השנים.

01

 ? נפגעתי בגופי , מה עליי לעשות עוד טרם פנייתי לעורך דיןבכל מקרה של נזק גוף ואפילו אם טרם פניתם לקבלת ייעוץ משפטי להלן כמה טיפים חשובים:


1. יש לשמור את המסמכים הרפואיים הניתנים לכם.
2. יש לשמור קבלות/חשבוניות בגין כל ההוצאות הקשורות במקרה כגון: חשבוניות/קבלות בגין תרופות וציוד רפואי, קבלות

    מרופאים פרטיים וטיפולים אלטרנטיביים, קבלות בגין חניות נסיעות וכיוצ"ב.

3. במידה ומדובר בנפילה יש לצלם את מקום האירוע סמוך ככל האפשר למועד שבו אירעה הנפילה. כמו כן, רצוי לצלם את

    מקום הנפילה פעם נוספת זאת על מנת לתעד אם בוצעו תיקונים אם לאו.
4. במקרים של תאונות דרכים לרוב מצויות תמונות בתיק המשטרה אולם גם כאן המלצתנו היא לצלם את מקום התאונה.
5. כמו כן, במקרה וישנן חבלות/פציעות/נזקים בגוף הנראים לעין רצוי לצלם את האזורים שנפגעו.
6. לעיתים, נפגעים מפסיקים להגיע או לא פונים למוסדות רפואיים לאחר אירוע נזיקי מסיבות שונות (למשל: חושבים שאין פתרון

    למצבם וביקור אצל הרופא אינו יעיל, הדחקה, קושי פיזי/נפשי להגיע למרפאה וכיוצ"ב). כמו כן, גם אחרי תאונות דרכים  

    נמנעים אנשים שהיו מעורבים בתאונה להיבדק הואיל ואינם חשים שנפגעו פיזית. חשוב מאוד לגשת לטיפול רפואי  

    ולהמשיך בטיפול רפואי רציף. ראשית, בשביל בריאותכם האישית. לעיתים סמוך לאחר תאונה לא מרגישים כאבים אולם  

    קיימת פגיעה וישנו נזק יתכן, וסמוך לאחר מועד התאונה הכאב איננו אולם, כעבור מספר שעות הכאבים יכולים להופיע

    ובעוצמה. שנית, כאשר הדברים מתועדים בית המשפט וחברות הביטוח יכולים לקבל תמונה אמיתית לעניין המצב הרפואי

    והבריאותי של הנפגע באופן מלא ומעודכן. ללא תיעוד רציף, לעיתים יכולים גורמים אלו להניח כי נפגע שהפסיק לקבל

    טיפול רפואי הואיל והבריא.

02

 ? מהו הליך גישור ומה התוקף שלו


הליך הגישור הוא הליך אשר הצדדים לו מגיעים אליו מרצונם החופשי ומתוך רצון לנסות ולברר סכסוך או מחלוקת שלא בערכאות שיפוטיות. בהליך הגישור ישנו רצון להגיע לפתרון או הסכמה אשר יהיו לשביעות רצונם של שני הצדדים ברוח טובה ונפש חפצה והכל באווירה תומכת ונעימה. עצם ההגעה להליך הגישור אינו חסם מלברר את המחלוקת בערכאות המשפטיות אם וכאשר ההליך לא יישא פרי , אך כאמור השאיפה היא כי שני הצדדים יגיעו לפתרון מוסכם שאז מתייתר הצורך בבירור העניין בערכות משפטיות. גישורים נפוצים בעיקר בתחום הזוגי, בסכסוכי שכנים, ובסכסוכים עסקיים.

03

bottom of page